Om mej
Album
Kompisar

Foto

Sagor

Teckningar

Spel

kalender

Farmor
Gastbok E-mail Me

Ägget som rulladeDet var en gång en höna som värpte, men ägget rullade ur redet,

ut genom hönshusdörren och nerför en lång, lång backe.

Ett stycke ner i backen gick en get och nappade gräs.

 


- Hej get, ur vägen där! ropade ägget. Jag ska fram!

- He-he, ska du det? Ja det finns många sätt att ta sig fram på,

bräkte geten och lämnade plats.

Inte skulle jag då vilja fara fram på det där viset,

om jag också fick sju fång spätt vårlöv! sa geten och glodde efter ägget.

Ägget trillade och rullade. Längre ner i backen gick en gris och

gnölade och bökade efter mat.


- Hej gris, ur vägen, jag ska fram, ropade ägget.

- Hej ägg, måtta på jäkt - du kan bli spräckt, sa grisen.

Trulle-rullade jag så där fick jag snart ont i huvudet,

snörvlade han och masade sig ur vägen.

Ägget kullrade, trillade och rullade tills det mötte en ko.


- Hej ko, ur vägen sno! Jag ska fram! ropade ägget.

- Muu-u, säger du fram! råmade kon. Bara rulla sig fram

är båd synd och skam! råmade hon,

men hon jämkade sig ändå åt sidan så gott det nu gick.

Ägget tumlade och kullrade, trillade och rullade.

Om en stund mötte det en man, och det var i värsta branten.

Ägget ropade och mannen koxade. Men när han såg

vad det var frågan om satte han av efter ägget i fyrsprång.


- Rullar du så där en stund, går du snart på grund! sa mannen.

Men ägget hörde inte på det örat.

Nej så det rullade! Hjälp så det trillade!

Nu var mannen hack i häl på ägget och skulle just

till att ta det - men trill, trall trull var ägget ett långt

stycke därifrån, det skrattade och sjöng för sig själv:

- Den får rappa sig som ska nappa mig!

- Det var mig ett rackarns ägg! pustade mannen,

fäktade och kavade, glodde och snodde efter ägget

som rullade före.

Klask! rände ägget på en björk som stod i vägen.

Skalet sprack och gick mitt itu - och ut ur ägget kom:

- Hoppetihopp en käring som linkade och lopp - En

vaggande gås med snövitt krås - Två skuttande harar -

Tre dansande karlar - Fyra trippande tanter - Fem

bålda drabanter - En kringla och en pingla - En

morot, en fisknot och en kråkfot - En brummande björn

och ett stort gapande havsvidunder!

Hade ägget rymt mera, hade det kommit flera.

 

 


[ First ] [ Prev ] [ Next ] [ Last ]|Om mej| |Album| |Kompisar| |Foto| |Sagor| |Teckningar| |Spel| |Farmor|


Webmaster: Kerstin Fernbrant